Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "25. Jażdżewska I., Frykowski M., 2006, Rozwój gospodarczy gmin a aktywność obywatelska mieszkańców wsi i małych miast województwa łódzkiego, \[w\:\] E. Psyk–Piotrowska \(red.\), Kapitał społeczny, partycypacja obywatelska, rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 104–128."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information