Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "23. Roo\-Zielińska E., Solon J., Degórski M., 2007. Ocena stanu i przekształceń środowiska przyrodniczego na podstawie wskaźników geobotanicznych, krajobrazowych i glebowych. Monografie 9, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information