Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "23. Gorzycka E., 1999, Dostosowanie środowiska do potrzeb lokomocyjnych osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych elementów infrastruktury miasta, \[w\:\] II konferencja naukowa pn. Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych, Kraków, s. 45–51 \(Suplement\)."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information