Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "22. Piasny J., 1993, Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 55, 2, s. 73–92."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information