Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "22. Mironowicz I., 2010, Proces transformacji terenów miejskich wobec dziedzictwa duchowego i materialnego, \[w\:\] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski \(red.\), Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, t. 8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 23–42. http\:\/\/eregion.wzp.pl\/sites\/default\/files\/rewitalizacja_miast_polskich.pdf, dostęp 07.07.2017."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information