Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "22. Mioduszewski J., 2017, Sposoby zagospodarowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na przykładzie regionu warmińsko\-mazurskiego, \[w\:\] E. Niedzielski, R. Kisiel \(red.\), Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 25 lat historii i doświadczeń, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania w Krakowie, Olsztyn, s. 19–37."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information