Filters

Search for: [References = "22. Kołodziejczyk D., 2004, Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych w skali gmin, Studia Obszarów Wiejskich, 5, pp. 23–34."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information