Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "20. Milczarek\-Andrzejewska D., Zawalińska K., 2015, Konflikty wokół ziemi – czy Wspólna Polityka Rolna może je łagodzić\?, \[w\:\] Ł. Hardt i D. Milczarek\-Andrzejewska \(red.\), Ekonomia jest piękna\? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Wydawnictwo Scholar, s. 407–422."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information