Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "20. Lorens P., 2005, Gospodarowanie przestrzenią a polityka równoważenia rozwoju, Studia Regionalne i Lokalne, 4 \(22\), http\:\/\/www.studreg.uw.edu.pl\/pdf\/2005_4_lorens.pdf, dostęp 07.07.2017."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information