Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "20. Lisowski, A. \(1999\), Koncepcja gentryfikacji jako przejaw tendencji integracji w geografii miast \[The gentrification concept as a manifestation of integration tendencies in urban geography\], in Jażdżewska, I. \(ed.\) XI Konserwatorium Wiedzy o Mieście, Zróżnicowania przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. Katedra Geografii Miast i Turyzmu \(GMiT\), Uniwersytet Łódzki, Łódź, pp. 23\-32."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information