Filters

Search for: [References = "19. Heffner K., Rosner A., 2002, Czynniki specyficzne wywierające wpływ na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, \[in\:\] A. Rosner \(ed.\), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, pp. 133–152."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information