Filters

Search for: [References = "18. Wilczyński R., 2008, Programy odnowy wsi w Polsce, \[w\:\] J. Wilkin, I. Nurzyńska \(red.\), Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, s. 99–116."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information