Filters

Search for: [References = "17. Wilkin J. 2010, Wielofunkcyjność rolnictwa – nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, \[w\:\] J. Wilkin \(red.\), Wielofunkcyjność rolnictwa, Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 17–51."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information