Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "17. Marks\-Bielska R., Lizińska W., 2015, Kształtowanie się cen ziemi w Polsce z uwzględnieniem okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102, 3, s. 42–55."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information