Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "17. Kurek S., 2011. Zmiany w strukturze wieku ludności Polski na tle procesów suburbanizacji \[in\:\] J. Słodczyk \(ed.\), Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, Studia Miejskie, 3, pp. 81\-98."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information