Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "17. Kożuch A., 2010, Rewitalizacja a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Zarządzanie Publiczne 1–2 \(9–10\), Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków s. 78–90, http\:\/\/www.ejournals.eu\/sj\/index.php\/ZP\/article\/view\/1386 dostęp 11.07.2017."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information