Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "17. Kapusta A., Czarkowski T.K., Bogacka\-Kapusta E., 2017, Rekomendacje związane z wybranymi problemami gospodarowania zasobami ichtiofauny wód śródlądowych w Polsce, z uwzględnieniem połowów rekreacyjnych, \[w\:\] M. Mizieliński \(red.\), Użytkownik wędkarski 2016. Rola gospodarki wędkarskiej na wodach PZW w świetle zasad zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, s. 94–115."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information