Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "16. Marks\-Bielska R., 2010, Rynek ziemi rolniczej w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko\-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information