Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "16. Liszewski S., 1995, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości życia ludności w aglomeracjach miejskich \(program badań, pierwsze wyniki\), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 20, Łódź, s. 207–219."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information