Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "16. Korcelli P., Kozubek E., 2010, Regiony miejsko\-wiejskie w krajach europejskich – ujęcia typologiczne, \[w\:\] S. Ciok, P. Migoń \(red.\), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, UWr IGiRR, Wrocław, s. 109–115."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information