Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "16. Kołodziejczyk D., 2002, Ocena potencjału demograficznego gmin w Polsce \(w aspekcie ilościowym i jakościowym\), \[w\:\] J. Bański, E. Rydz \(red.\), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, s. 19–30."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information