Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "16. Jurkowski W., 2017, Ocena integracji zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w obszarach wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 \(2\), s. 31–42. https\:\/\/doi.org\/10.4467\/2543859XPKG.17.009.7391"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information