Filters

Search for: [References = "15. Rudnicki R., Kluba M., 1993, Przestrzenne zróżnicowanie oraz zmiany poziomu wykształcenia użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych w makroregionie dolnej Wisły w latach 1978–1988, Acta Univ. Nic. Cop., Geografia XXV, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń, s. 99–107."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information