Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "15. Komornicki J., Śleszyński P., 2009, Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto\-wieś, \[w\:\] J. Bański \(red.\), Analiza zróżnicowania i prespektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, Warszawa, s. 9–37."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information