Filters

Search for: [References = "15. Heffner K., 2001, Transformacja układów osadniczych wsi a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, \[w\:\] A. Rosner, I. Bukraba\-Rylska \(red.\), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, PAN IRWiR, Centrum Naukowo\-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information