Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "14. Domalewski J., 2002, Typologia gmin wiejskich pod kątem widzenia sytuacji oświatowej, \[in\:\] A. Rosner \(ed.\), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information