Filters

Search for: [References = "13. Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto\-wieś, \[w\:\] J. Bański \(red\), Analiza zróżnicowań i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 9–37."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information