Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "12. Kurowska K., Kryszk H., Cymerman R., 2014, Identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie się cen transakcyjnych nieruchomości rolnych będących w zasobie ANR OT w Olsztynie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36, 1, s. 303–316."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information