Filters

Search for: [References = "115. Suliborski A., 1985, Delimitacja strefy podmiejskiej Łodzi. Analiza pojęć i założeń metodologicznych \[w\:\] L. Strasewicz \(red.\), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 213–229."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information