Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "110. Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace Habilitacyjne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information