Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "11. Krajewska M., 2011, Uwarunkowania planistyczne a wartość nieruchomości rolnych, \[w\:\] E. Siemińska \(red.\), Inwestowanie na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 149–179."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information