Filters

Search for: [References = "11. Bański J. \(red.\), 2013b, Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regionalne, Studia Obszarów Wiejskich, 31, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information