Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "102. Richling A., 2008, Jedność geografii jako podstawowy warunek dyscypliny, \[w\:\] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik \(red.\), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 39–42."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information