Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "10. Karwińska A., 2010, Społeczne kryteria delimitacji obszarów kryzysowych, \[w\:\] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski \(red.\) Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, t.8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 83–127, http\:\/\/eregion.wzp.pl\/sites\/default\/files\/rewitalizacja_miast_polskich.pdf, dostęp 07.07.2017."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information