Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "10. Gwiaździńska\-Goraj M., Goraj S., 2011, Przekształcenia funkcjonalne obszarów wiejskich województwa warmińsko\-mazurskiego, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 20, Wrocław."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information