Filters

Search for: [References = "10. Degórska B., 2013. Koncepcja kształtowania struktury przestrzennej sieci ekologicznej Krakowa \[in\:\] B. Degórska, M. Baścik \(eds.\), Środowisko przyrodnicze Krakowa, Zasoby\-ochrona\-kształtowanie, IGiGP UJ, UM Kraków, Kraków\: WGiK PW, pp. 251\-263."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information