Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "10. Czerwiński T., 2014, Porównanie rybactwa i wędkarstwa jako dwóch form eksploatacji ichtiofauny, \[w\:\] M. Mickiewicz, A. Wołos \(red.\), Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich – część II, Wydawnictwo IRS, Olsztyn, s. 41–52."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information