Filters

Search for: [References = "1. Komornicki, T. \(1995\), Powiązania transportowe Polski i Białorusi—stan aktualny, wykorzystanie, perspektywy\; Biuletyn nr 8 programu Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski\" pt. Problemy polsko\-białoruskiej współpracy przygranicznej, Warszawa, 53–69."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information