Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "1. Bradley, J., Zaleski, J., Tomaszewski, P., Zębaty, M. and Wojtasiak\-Terech, A. \(2006\), Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007–2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information