Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "1. Bagnowska A., Kaczor T., 2009, Ocena oddziaływania inwestycji na system transportowy, Zeszyty Naukowo\-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria\: Materiały Konferencyjne, 90, 148, s. 9\-18."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information