Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "1. Adamowicz M., Zwolińska\-Ligaj M., 2009, Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Polityki europejskie, finanse i marketing. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Seria E, 2 \(51\) s. 11\-38."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information