Filters

Search for: [References = "1. Adamiak Cz., Rudnicki R., 2016, Ocena spójności terytorialnej obszarów wiejskich województwa kujawsko\-pomorskiego pod względem infrastruktury technicznej i społecznej w kontekście Aglomeracji Bydgosko\-Toruńskiej ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania funduszy unijnych, \[w\:\] D. Kołodziejczyk \(red.\), Ocena poziomu spójności terytorialnej pod względem infrastruktury technicznej i społecznej w kontekście na obszarach wiejskich w kontekście wybranych aglomeracji miejskich Polski, IERiGŻ, Monografie Programu Wieloletniego, 41, Warszawa, s. 112–166."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information