Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Delimitacja Obszarów Strategicznej Interwencji państwa\: obszarów wzrostu i obszarów problemowych, Prace Geograficzne, 260, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa."]

Number of results: 2

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information