Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Abstract = "Przedstawiono wybrane aspekty przekształcania się obszarów górskich na skutek zaniku antropopresji rolniczej. Głównym celem było określenie, w jakim stopniu relaksacja poszczególnych komponentów dawnych krajobrazów wiejskich jest zdeterminowana przez lokalne cechy regionu, a w jakim jest od nich niezależna. Wybrane procesy i obiekty porównywano w czterech skalach przestrzennych \(lokalna, regionalna, ponadregionalna, globalna\). Przedyskutowano ponadto problemy metodyczne badań obszarów trwale porzuconych przez ludność."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information