Object structure

Title:

Mustafa Kemal Atatürk i jego współczesny wizerunek w społeczeństwie tureckim

Subtitle:

Etnografia Polska 55 Z. 1-2 (2011)

Creator:

Kontek, Katarzyna

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Mustafa Kemal Atatürk ; Turkey ; Young Turks movement ; Westernisation ; modernisation ; Kemalism ; image ; cult

References:

Chmaja Marek, Sokoła Wojciech 1997, Mała Encyklopedia Wiedzy Politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń ; Damm Krystyna, Mikusińska Aldona 2000, Ludy i języki świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ; de Mattei Roberto 2009, Turcja w Europie – dobrodziejstwo czy katastrofa?, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, Kraków ; Gumilow Lew 1972, Dzieje dawnych Turków, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Gumilow Lew 1973, Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Hauser Zbigniew 1987, Kemal Atatürk (Mustafa Kemal Pasza), Mówią Wieki. Magazyn Historyczny, nr 1, s. 16–21 ; Jevaknoff Alexandre 2007, Kemal Atatürk. Droga do nowoczesności, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa ; Kołodziejczyk Dariusz 2011, Turcja, Wydawnictwo Trio, Warszawa ; Kula Marcin 1994, Pod górkę do Europy, Centrum Europejskie UW, Warszawa ; Lewis Bernard 1972, Narodziny nowoczesnej Turcji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ; Obyczaje, języki, ludy świata. Encyklopedia PWN 2007, red. Bartłomiej Kaczorowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ; Pająk Władysław 1997, Turcja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa–Toruń 1997 ; Podróże marzeń. Turcja 2005, red. Joanna Zaborowska, Wydawnictwo Gazety Wyborczej, Warszawa ; Poznańska Krystyna 1970, Turcja stara i nowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa ; Poznańska Krystyna 1977, Republika Turecka, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa ; Reychnam Jan 1973, Historia Turcji, Ossolineum, Wrocław ; Roux Jean-Paul 2003, Narody i cywilizacje. Historia Turków, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk ; Wielka Encyklopedia PWN 2001, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ; Wituch Tomasz 1980, Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878–1923, PWN, Warszawa ; Zajączkowska Maria E. 1966, Kemal Pasza, Książka i Wiedza, Warszawa ; Radek Alf, Turcja: mimo wzrostu roli regionalnej, UE wciąż odległa, http://www.stosunkimiedzyna-rodowe.info/artykul,288,Turcja_mimo_wzrostu_roli_regionalnej_UE_wciaz_odlegla ; Joanna Bocheńska, Sytuacja tureckich Kurdów a starania Turcji o członkostwo w Unii Europejskiej, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,287,Sytuacja_tureckich_Kurdow_a_starania_Turcji_o_czlonkostwo_w_Unii_Europejskiej ; Anna Konarzewska, Perspektywy przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej, http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/606/Kwartalnik_quotBezpieczenstwo_Narodowequot.html ; Stanisław Konopacki, Droga Turcji do Unii Europejskiej, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2005_Konopacki.pdf ; Adam Krzemiński, Wszyscy jesteśmy Turkami, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/niezbed-nikinteligenta/174563,1,wszyscy-jestesmy-turkami.read ; Przemysław Osiewicz, Turcja kemalistowska – Turcja AKP 0:2, http://www.sobieski.org.pl/news.php?id=654 ; Paweł Sus, Kemalizm jako przejaw nacjonalizmu państwowego: Tranzycja od Imperium Osmańskiego ku Republice Turcji, http://wroc.academia.edu/PawełSus/Papers/298797/Kemalizm_jako_przejaw_nacjonalizmu_panstwowego_Tranzycja_od_Imperium_Osmanskiego_ku_Republice_Turcji ; Witold Szabłowski, Nie ma Turka bez Atatürka, http://wyborcza.pl/1,75480,8328681,Nie_ma_Turka_bez_Atatürka.html ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; „Mustafa Kemal Atatürk. Narodziny republiki”, reż. Severine Labat, Film dokumentalny, Francja 2005, http://www.youtube.com/watch?v=9Jca31ziWk0

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

55

Issue:

1-2

Start page:

227

End page:

248

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: