Object structure

Title:

Przestrzenie Teheranu – miasta kontrastów

Subtitle:

Etnografia Polska 55 Z. 1-2 (2011)

Creator:

Nawracka, Monika J.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

ill. ; 24 cm

Subject and Keywords:

Iran ; Tehran ; Muslim ; Islam ; Persian ; Farsi ; city ; Public/private space ; revolution

References:

Āchundi Rahim, Āldawoud Sajjed Ziyā, Chaladżi Ali Rezā, Falāhajjān Nāhid, Sālehi Chadidże Hamāje, Pajāmbarzāde Z., 1384 (2005/06), Dżoghrāfiā-je ostān-e Tehrān, Szerkat-e czāp-o-naszr-e ketābhā-je darsi-je Irān, Teheran ; Afszār Sistāni Iradż 1378 (1999/2000), Pażuhesz dar nām-e szahrhā-je Irān, Rowzane, Teheran ; Alawi Bozorg 1959, Kraj róż i słowików: Wzdłuż i wszerz przez Iran, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Bahs o... 1384 (2005), Bahs-o-goftegu pirāmun-e sochanrāni, [uczestnicy dyskusji m.in. M. Hā’jeri, M. Habibi, A. Chātam, A. Szāhande, M. Ghamāmi, M. M. Mo’ajeni, M. A. Ebrāhami, M. Szafigh,M. Dādchāh, G. ‘Etemād, K. Tādżbachsz], Andisze-je Irān-szahr, Faslnāme-i dar zamine-je szahrszenāsi, nr 3 (wiosna), s. 16–24 ; Chātam Azam 1384 (2005), Houze-je hamgāni wa fazāhā-je ‚omumi dar Irān, Andisze-je Irān-szahr, Faslnāme-i dar zamine-je szahrszenāsi, nr 3 (wiosna), s. 10–15 ; Clifford James 1986, Introduction: Partial Truths, [w:] Writing culture. The poetics and politics of Ethnography, red. J. Clifford, G. E. Marcus, University of California Press, Berkeley, s. 1–26 ; Coville Thierry 2009, Najnowsza Historia Iranu. Republika Islamska, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa ; Dowudpour Zahre 1384 (2005/06), Kalānszahr-e Tehrān wa sokunatgāhhā-je chodruji, Enteszārāt-e motāle’āti wa tahghighāti, Teheran ; Ehsāni Kāweh 1384 (2005), Namājeszgāh-e ketāb-e Tehrān, Andisze-je Irān-szahr, Faslnāme-i dar zamine-je szahrszenāsi, nr 3 (wiosna), s. 146–150 ; Emāmi Homājun 1384 (2005), Szahr wa szahrijat dar sinamā-je mostanad, Andisze-je Irān-szahr, Faslnāme-i dar zamine-je szahrszenāsi, nr 4 i 5 (lato, jesień), s. 44–51 ; Farhang-e...1381 (2002/03), Farhang-e bozorg-e sochan, red. H. Anwari, t. 1–8, Sochan, Teheran ; Hā’jeri Rezā 1383 (2004), Riszejābi-je sabkszenāsi-je me’māri-je Tehrān, Andisze-je Irān-szahr, Faslnāme-i dar zamine-je szahrszenāsi, nr 1 (jesień), s. 130 ; Hodżat Isa 1384 (2005), Houwijat-e ensānsāz, ensān-e houwijat pardāz (ta‘ammoli dar rābete-je houwijat wa me‘māri), Naszrije honarhā-je zibā, madżalle-je‚ elmi-je Dāneszkade-je Honarhā-je Zibā, Dāneszgāh-e Tehrān, nr 24 (zima), s. 55–62 ; Hosn Bejgi Mohammad Rezā 1382 (20003/04), Tehrān-e ghadim, Enteszārāt-e Ghoghnus, Teheran ; Indżā... 1377 (1998/99), Indżā Tehrān ast... Madżmu‘e-je moghālāti dar bāre-je Tehrān 1269–1344 h. ghamari, red. M. Etehādije, Naszr-e Tārich-e Irān, Teheran ; Kalāntari Piruz, Mirehsān Ahmad, Rāstin Szādmehr 1384 (2005), Enghelāb, szahr wa sinamā-je mostanad, Andisze-je Irān-szahr, Faslnāme-i dar zamine-je szahrszenāsi, nr 4 i 5 (lato, jesień), s. 126–129 ; Karwińska Anna 1998, Wartości i potrzeby społeczne a przemiany środowiska miejskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków ; Kāzemi Abbās 1384 (2005), Zendegi-je ruzmarre dar markaz-e charid-e Nasr (Giszā), Andisze-je Irān-szahr, Faslnāme-i dar zamine-je szahrszenāsi, nr 3 (wiosna), s. 44–51 ; Krasnowolska Anna 2010, Iran współczesny, [w:] Historia Iranu, red. A. Krasnowolska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 699–916 ; Kubin Alfred 1980, Po tamtej stronie, Czytelnik, Warszawa ; Lisowski Andrzej 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa ; Macciocchi Maria Antonietta 1954, Iran walczy, Książka i Wiedza, Warszawa ; Madanipour Ali 1381 (2002), Tehrān; zohur-e jek kalānszahr, Szerkat-e pardozesz va barnomerizi ye szahr, Teheran ; Majd Hooman 2010, Ajatollah śmie wątpić, Karakter, Kraków ; Mohseni Manuczehr 1379 (2000), Barresi-je āgāhihā, negareszhā wa raftārhā-je edżtemā‘i wa farhangi dar Tehrān, Enteszārāt-e zohd, Teheran ; Momtāz Faride 1383 (2004/05), Dżāme‘-szenāsi-je szahr, Szerkat-e sahāmi-je enteszār, Teheran ; Nadżmi Nāser 1381 (2002/03), Tehrān-e ghadim, Dżānzāde, Teheran ; Nafisi Azar 2005, Czytając Lolitę w Teheranie, Świat Książki, Warszawa ; Rafi’pour Farāmarz 1378 (1999), Ānumi jā āszoftegi-je edżtemā‘i; pażuheszi dar zamine-je potānsil-e ānumi dar szahr-e Tehrān, Sorousz, Teheran ; Sachāwat Dża’far 1383 (2004/05), Wazi‘jat-e eszteghāl-e zanān dar Irān bā tekije bar eszteghāl-e fāregh ot-tahsilān madāres-e herfei-je dochtarān dar szahr-e Tehrān, [w:] Masājel-e edżtemā‘i-je Irān(madżmu‘e-je moghālāt), Andżoman-e dżāme’-szenāsi-je Irān, Naszr-e āgah, Teheran, s. 122–133 ; Satrapi Marjane 2006, Persepolis. Historia dzieciństwa, Wydawnictwo Post, Kraków ; Szahābi Mahmud 2006, Youth subcultures in post-Revolution Iran. An alternative reading, [w:] Global youth? Hybrid identities, plural worlds, red. P. Nilam, C. Feixa, Routledge, London, New York, s. 111–129 ; Szāhszāhāni Soheilā 2002, To cross or no to cross the boundries in a small multi-ethnic area of the city of Tehran, [w:] Urban Ethnic Encounters. The spatial consequences, red. A. Erdentug, F. Colombijn, Routledge, London, New York, s. 160–174 ; Szahidi Māzendorāni Hossein 1383 (2004/05), Sargozaszt-e Tehrān, Rāh-e Mānā, Teheran ; Tehrān-e ghadim... 1384 (2005/06), Tehrān-e ghadim (amāken), red. D. Tahāmi, F. Abriszami, Abriszamifar, Teheran ; Tehrān-e ghadim... 1384 (2005/06), Tehrān-e ghadim (maszāghel), red. D. Tahāmi, F. Abriszami, Abriszamifar, Teheran ; Tehrān-e ghadim... 1384 (2005/06), Tehrān-e ghadim (maszāhir), red. D. Tahāmi, F. Abriszami, Abriszamifar, Teheran ; Taghi Szejchi Mohammad 1384 (2005/06), Dżām‘e szenāsi-je szahri, Szerkat-e Sahāmi-je Enteszār, Teheran ; Tehrān Ami Behnāz 2000, The „invisible” entrepreuners: Women’s homebased economic activities in Tehran, Iran (praca magisterska w McGill University, Department of Anthropology, Montreal) ; Znaniecki Florian 1922, Wstęp do socjologii, Gebethner i Wolff, Poznań ; Zolghadr Tirdad 2003, El Pueblo Unido – architektura i rewolucja w Teheranie, Czas kultury, nr 4, s. 1–25

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

55

Issue:

1-2

Start page:

199

End page:

226

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: