Object structure

Title:

Piętnaście lat istnienia ośrodka etnologicznego w Uniwersytecie Śląskim

Subtitle:

Etnografia Polska 55 Z. 1-2 (2011)

Creator:

Odoj, Grzegorz

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Ethnological center in Cieszyn ; Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of the Silesian University ; Silesian cultural tradition ; Ethnic and cultural borderlands ; Ethnographic field research

References:

Bazielich Barbara 1973, Stan etnografii śląskiej po 1945 roku (środowisko katowickie), Zaranie Śląskie, r. XXXVI, z. 4, s. 711–728 ; Bukowska-Floreńska Irena 1980, Udział studentów w badaniach nad kulturą ludową, [w:] O kształceniu pedagogiczno-artystycznym: z doświadczeń Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 1971–1980, red. R. Mrózek, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 107–118 ; Bazielich Barbara 1985, Tradycja a przeobrażenia społeczno-kulturowe regionu przemysłowego na przykładzie Górnego Śląska, [w:] Kultura wsi – kryzys wartości?, red. J. Damrosz, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, s. 126–152 ; Bazielich Barbara 1986, Dziedzictwo przeszłości i kultura współczesna, [w:] Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, red. J. Walczak, Śląski Instytut Naukowy, Katowice, s. 307–340 ; Bazielich Barbara 1987, Społeczno-kulturowe funkcje tradycji w społecznościach industrialnych Górnego Śląska, Uniwersytet Śląski, Katowice ; Bazielich Barbara 1988, Wpływ industrializacji na kształtowanie się współczesnego obrazu kultury ludowej na Górnym Śląsku, [w:] Kultura ludowa sercem Śląska, red. B. Bazielich, DTSK, Wrocław, s. 253–278 ; Bazielich Barbara 1996, Studia etnologiczne a badania funkcji tradycji na pograniczach kulturowych, [w:] Bogaci tradycją. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej, red. R. Kantor, ZKU „Optima”, Kielce, s. 75–84 ; Bazielich Barbara 2005, Etnologia w Uniwersytecie Śląskim Filii w Cieszynie, Ethnologia Europae Centralis, nr 7, s. 98–100 ; Dziedzictwo... 2010, Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Ślą¬sku Cieszyńskim, Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis, vol. 1, red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski, Offsetdruk i media, Cieszyn–Katowice–Brno ; Gładysz Mieczysław 1936, Stan i potrzeby nauki polskiej o Śląsku w zakresie etnografii, [w:] Stan i potrzeby nauki polskiej o Śląsku, red. R. Lutman, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Katowice, s. 155–196 ; Kłodnicki Zygmunt 2005, Polski atlas etnograficzny – stan prac, Ethnologia Europae Centralis, nr 7, s. 100–105 ; Kłodnicki Zygmunt 2009, Polska – pogranicze zachodniej i północno-wschodniej prowincji kulturowej w Europie (na podstawie Polskiego Atlasu Etnograficznego), Ethnologia Europae Centralis, nr 9, s. 45–59 ; Simonides Dorota 1986, Główne osiągnięcia badawcze śląskiej etnografii i folklorystyki w latach 1934–1984, Zaranie Śląskie, r. XLIX, z. 1–2, s. 35–49

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

55

Issue:

1-2

Start page:

5

End page:

22

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: