Object structure

Title:

Fabrica ecclesiae dominikanów w Gidlach w świetle przekazów archiwalnych. Organizacja i koszty budowy murowanej świątyni w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62 Nr 2 (2014)

Creator:

Dettloff, Paweł

Role:

Szymańska, Izabela : Tł.

Contributor:

Szymańska, Izabela

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

ill. ; 24 cm

Subject and Keywords:

17th c. -- Poland ; Dominicans (order) ; Dominican church (Gidle, Poland) ; modern churches -- organization of building ; archival sources for the history of sacral building ; Gidle (Poland)

References:

Brykowska M. 1991. Architektura karmelitów bosych w XVII-XVIII wieku. Warszawa
Gruszecki A. 1988. Projekt a ostateczny kształt detalu architektonicznego w XVI-XVII wieku . In Z. Bania et al. (eds.). Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu. Warszawa, 251-257
Gryglewski P. 2008. Sanktuaria bernardyńskie w Złoczewie i Św. Annie. Wpływ funkcji kultowych na architektoniczne wybory. Studia Franciszkańskie 18, 350-351
Gryglewski P. 2010. Między sacrum a doczesnością . Przykłady fundacji sanktuariów z terenu Polski środkowej. In. I. Rolska – Boruch (ed.) . Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI - XVII wieku. Lublin, 67-83.
Kracik J. 2003. Wspaniałe Bogu wystawione dzieło. Jak w Krakowie kościół świętej Anny budowano. Kraków.
Krasny P. 2007. Zawody i specjalności architektoniczne w Polsce w epoce nowożytnej . In H. Faryna et al. Architekt – budowniczy – mistrz murarski. Warszawa, 55-56.
Krasny P. 2010. Fabrica Ecclesiae Ruthenorum . Dzieje cerkwi w Szczebrzeszynie i jej rozbudowa w latach 1777-1789 w świetle kroniki Jana Karola Lipowieckiego. Kraków.
Kurzej M. 2008. Budowa i dekoracja krakowskiego kościoła św. Anny w świetle źródeł archiwalnych. In A. Betlej and J. Skrabski (eds.) Fides ars scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa. Tarnów, 300.
Małkiewicz A.2000. Teoria et praxis. Studia z dziejów sztuki nowożytnej i jej teorii . Kraków.
Miłobędzki A. 1980. Architektura polska XVII wieku. Warszawa.
Mossakowski S. 2007. Kaplica Zygmuntowska (1515-1533). Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I. Warszawa.
Paszenda I. SJ. 2006. Budowle jezuickie w Polsce XVI – XVIII w. 3. Kraków.
Polanowski L. 2003. Dzieje budowlane klasztoru Panien Benedyktynek w Sandomierzu. In K.Burek (ed.) Klasztor Panien Benedyktynek w historii i kulturze Sandomierza. Sandomierz, 116-118.
Prokop K. R. 2011. Budowa i utrzymanie katolickich miejsc kultu w diecezji krakowskiej w czasach nowożytnych . Warszawa.
Wardzyński M. 2009. Rzeźba nowożytna w kręgu Jasnej Góry i polskiej prowincji zakonu Paulinów. Warszawa.
Wierzchowski G. 2011. Dominikanie w Sieradzu. Źródła utrzymania klasztoru do końca XVIII w. In W.Długokęcki et al. (eds.) Inter Oeconomiam Coelestem etTerrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne. Kraków, 453-467.
Włodarek A. 2010. Kontrakt z Janem Solskim na budowę kościoła i klasztoru. In Życie sen krótki. Skarby krakowskich wizytek. Kraków, 26-27.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

2

Start page:

187

End page:

214

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: