Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Type of object = "nawarstwienia wczesnośredniowieczne"]

Number of results: 708

items per page

KZG, VI 301 A B, plan archeologiczny wykopu, groby 1-92, 2-92, 3-92, 5-92, 6-92 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 A B, plan archeologiczny wykopu, groby 1-92, 2-92, 3-92, 5-92, 6-92 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 A, plan archeologiczny wykopu, grób 5-92 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 A B, profil archeologiczny wschodni wykopu, groby 2-92, 3-92, 5-92 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 A B, profil archeologiczny wschodni wykopu, grób 5-92 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 A C, plan archeologiczny wykopu, grób 3-91 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 C, plan archeologiczny wykopu, groby 1-88, 2-88, 3-88, 4-88 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 C, 501 A, plan archeologiczny wykopu, grób 3-88 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 D, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (grób 2/60) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 D, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (grób 1/60) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 202 D, 302 B, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (groby 3/60, 4/60) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 15 D, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (groby 7/60, 8/60) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 15 D, 20 B, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (grób 5/60) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 15 D, 20 B, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (grób 9/60) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 D, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (grób 16/59) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 C, 501 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 C, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (groby 17/59, 18/59, 19/59) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 A, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (grób 12/60=20/59) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 20 D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 20 B D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 B, plan narożnika kościoła „A” średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 B, profil archeologiczny średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 502 A, plan archeologiczny wykopu, ława fundamentowa kolegiaty, wschodnia część absydy średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 501 B, plan archeologiczny kamieni ławy fundamentowej tzw. „kolegiaty św. Pawła” (fragment E części absydy) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 C, plan archeologiczny wykopu, (szkic) rowu fundamentowego NE narożnika prezbiterium kościoła „A” średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information