Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Site-locality-quarter = "A"]

Number of results: 194

items per page

KZG, VI 301 A, plan archeologiczny wykopu, grób 5-92 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 A, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (grób 12/60=20/59) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 502 A, plan archeologiczny wykopu, ława fundamentowa kolegiaty, wschodnia część absydy średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 C, plan archeologiczny wykopu, (szkic) rowu fundamentowego NE narożnika prezbiterium kościoła „A” średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 A, plan archeologiczny wykopu, (szkic) rowu fundamentowego średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 602 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 99 A, profil archeologiczny NW wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 A, profil archeologiczny wschodni filaru N kolegiaty średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 501 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 A, plan archeologiczny wykopu, grób 6/91 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 501 A, plan archeologiczny wykopu, grób 1-89 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 501 A, plan archeologiczny i profil wykopu, grób 1-89 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 501 A, plan archeologiczny i profil wykopu, grób 2-88 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 A, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (grób 3/59) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 20 A, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 A, plan archeologiczny filaru N kolegiaty średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 399 A, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 4 A, plan wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 4 A, plan wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 4 A, profil archeologiczny W średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 4 A, profil archeologiczny N średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 4 A, profil archeologiczny S średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 4 A, plan wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 4 A, plan wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 4 A, profil archeologiczny E średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information